info@quangtrung.org
(028)38.868.879 - (028)38.878.879
www.quangtrung.com.vn

NHÀ THẦU TỰ ĐỘNG HÓA

Công ty Quang Trung là nhà thầu tự động hóa nhà máy. Chúng tôi nhận thi công trọn gói hệ thống điện – tự động hóa nhà máy. Hệ thống tự động hóa SCADA/PLC.

088.801.8801