info@quangtrung.org
(028)38.868.879 - (028)38.878.879
www.quangtrung.com.vn

Hệ thống nước mềm cấp nước lò hơi 15 MT/h và 30 MT/h

Quang Trung cung cấp giải pháp tự động hóa hệ thống cấp nước lò hơi – nhà máy điện.

  1. Bồn trao đổi Ion.

2. Bể chứa trước và sau xử lý.

Tủ điện điều khiển

Bể khử Oxy.

 

088.801.8801