Dịch vụ tự động hóa công nghiệp

Công ty Quang Trung cung cấp những gói dịch vụ tự động hóa chuyên nghiệp cho nhà máy.

  • Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng hệ thống tự động hóa theo định kỳ.
  • Dịch vụ khắc phục sửa chữa hệ thống tự động hóa (troubleshooting) 24/7.
  • Nâng cấp hệ thống điện tự động hóa đã cũ, hoạt động không còn tin cậy.
  • Mở rộng hệ thống tự động hóa, dây chuyền sản xuất.
  • Tư vấn giải pháp tự động hóa nâng cao chất lượng sản lượng đầu ra.